1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
//! The SQLite query builder

use super::backend::Sqlite;
use crate::query_builder::QueryBuilder;
use crate::result::QueryResult;

mod limit_offset;

/// Constructs SQL queries for use with the SQLite backend
#[allow(missing_debug_implementations)]
#[derive(Default)]
pub struct SqliteQueryBuilder {
  sql: String,
}

impl SqliteQueryBuilder {
  /// Construct a new query builder with an empty query
  pub fn new() -> Self {
    SqliteQueryBuilder::default()
  }
}

impl QueryBuilder<Sqlite> for SqliteQueryBuilder {
  fn push_sql(&mut self, sql: &str) {
    self.sql.push_str(sql);
  }

  fn push_identifier(&mut self, identifier: &str) -> QueryResult<()> {
    self.push_sql("`");
    self.push_sql(&identifier.replace("`", "``"));
    self.push_sql("`");
    Ok(())
  }

  fn push_bind_param(&mut self) {
    self.push_sql("?");
  }

  fn finish(self) -> String {
    self.sql
  }
}